شرکت سرو سدید سرمد

شرکت سرو سدید سرمد

شرکت سرو سدید سرمد

شرکت سرو سدید سرمد فعالیت خود را با محور قراردادن بخش کشاورزی و با تمرکز در واردات نهاده های کشاورزی آغاز نمود.
در طی سالهای 88 و 89 به طور مشخص کودهای کشاورزی مورد نیاز اتحادیه کارخانجات کودهای کشاورزی جهت تولید کود کامل در داخل کشور را از منابع معتبر وارد و در اختیار بیش از 200 واحد تولیدی تحت پوشش قرار گرفت.
طی سالهای اخیر و خصوصاً همزمان با تشدید تحریمهای تجاری و سخت شدن شرایط خرید و واردات کالا این شرکت استراتژی خود را به واردات نهاده های مورد نیاز جهت تولید فرآورده های غذایی خصوصاً در زمینه تامین معیشت جامعه تغییر و بدین منظور با اتکاء به تجارب خود و شناخت بازارهای مصرف داخلی، شناخت سهم کشورها از تجارت خارجی با ایران و میزان تاثیر پذیری کشور از تحریمها مصمم گردید نسبت به بسط و توسعه فعالیت خود اقدام نماید.
از آنجائیکه اتخاذ تدابیر مناسب به منظور اجرای موفق این سیاست از اهمیت استراتژیک برخوردار است، این شرکت مصمم به تکمیل زنجیره ارزش در بخش مرتبط گردید.
به عنوان اولین گام و پس از تثبیت نسبی جایگاه شرکت در بازارهای تامین مواد اولیه خارجی، ایجاد یک واحد تولیدی متناسب با امکانات شرکت در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه با اقدامات و پیگیری های انجام شده و بررسی ایجاد کارخانه تولید خوراک دام و طیور در اراضی چهارباغ کرج، امید است در اولین فرصت این امر با مساعدت مسئولین محلی به سرانجام برسد.
بدیهی است در اجرای سیاست شرکت و در راستای تکمیل زنجیره یاد شده، با راه اندازی این کارخانه، تنها بخشی از زنجیره ارزش، تکمیل و طبیعی است در گام بعدی با همدلی و مساعدت همکاران و مسئولین شرکت ایجاد یک واحد صنعتی پرورش طیور در دستور کار قرار خواهد گرفت.