دلوار افزار در کنفرانس جهانی گاز

04February

دلوار افزار در کنفرانس جهانی گاز

شرکت دلوارافزار در کنفرانس جهاني گاز در خاورميانه که در نوامبر 2010 در امارات متحده عربي و در شهر ابوظبي برگزار شد، حضور داشت. جناب آقاي دکتر ايرج قرباني، مديريت عامل شرکت گازهای صنعتی دلوارافزار در کنفرانس بين المللي گاز در خاور ميانه که در روزهاي 23 و 24 نوامبر 2010 در شهر ابوظبي برگزار شد شرکت کرده و در مورد ظرفيت هاي بالقوه موجود در بازار ايران براي صنايع گاز به بحث و تبادل نظر پرداخته و همچنين تصويري از وضعيت موجود و روند رو به رشد آن ارائه کردند.