شرکت توسعه مهندسی ساختمانی دلوارافزار

شرکت توسعه مهندسی ساختمانی دلوارافزار

شرکت توسعه مهندسی ساختمانی دلوارافزار

شرکت توسعه مهندسی ساختمانی دلوارافزار با هدف اجرای بخش مهندسی سیویل و نصب پروژه های گروه صنعتی دلوارافزار تاسیس گردید.
این شرکت با بهره گیری از تجارب فنی و مدیریتی حاصل شده در پروژه های گروه و با گردآوری مجموعه ای از مدیران، مهندسان، تکنسینها و نیروهای انسانی متخصص که در طرحهای مختلف شرکت همکاری موثر، دلسوزانه و با کیفیت داشته اند، ارائه خدمات در عرصه های اجرایی مهندسی پلنت های صنعتی در سطوح متوسط و بزرگ را هدف قرار داده است.
شرکت توسعه مهندسی ساختمانی دلوارافزار با ورود درعرصه پروژه های پتروشیمی، با عقد قرارداد با شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر با شرح وظایف احداث کامل سازه های بتنی و فنداسیون ها و کلیه ساختمان های مجموعه و نیزاحداث خط خوراک پروژه مذکور، توانایی خود را در عرصه سیویل و نصب به اثبات می رساند.
شرکت توسعه مهندسی ساختمانی دلوارافزار با دارا بودن مجموعه ای متنوع از تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز برای اجرا و نیز در اختیار داشتن تیم های مجرب در تمام واحدهای مهندسی آماده اجرای طرحهای ساختمانی در کلیه سطوح و نیز نصب تجهیزات و ماشین آلات صنعتی به طور عام می باشد.
همچنین این شرکت با بهره گیری از تجارب کسب شده توسط نیروهای متخصص در اختیار، برای همکاری در زمینه پیش راه اندازی و راه اندازی واحد های صنعتی آمادگی کامل دارد.