شرکای تجاری

شرکای تجاری

شرکت Linde Schalchen

جهت ساخت مخازن کرایوژنیک Vacuum Insolated تحت لیسانس لینده آلمان.

شرکت Bertsch اتریش

جهت ساخت مخازن با فشار بالا، ساخت مخازن فشار قوی، بویلرها و .....

شرکت CMP فرانسه

در ساخت تانکهای کف تخت (Bottom TankFlat ) کرایوژنیک.

شرکت Crown Support هلند

تامین تجهیزات مورد نیاز واحدهای پتروشیمی، نفت، گاز و فولاد.

شرکت Cryonorm

جهت ساخت Vaporizer ها و تجهیزات اندازه گیری.

شرکت Cryonorm Projects هلند

جهت احداث پلنت های LNG و سیستم های Back up .

شرکت Linde آلمان

به صورت قرارداد انحصاری همکاری جهت احداث واحد های ASU در ایران.

شرکت SBN اتریش

جهت ساخت تجهیزات فشار قوی نظیر Reactor Condenser، Stripper واحد های پتروشیمی.

شرکت Selas – Linde آلمان

به صورت قرارداد انحصاری همکاری جهت احداث واحدهای Steam Reformer.