تیم مدیریت


معرفی مدیران شرکت گازهای صنعتی دلوارافزار
  • مدیر عامل: دکتر ایرج قربانی
  • رئیس هئیت مدیره: مهندس محمد جعفر اسلامی
  • قائم مقام مدیرعامل و مدیر حقوقی: فرشته قربانی
  • معاون مهندسی: دکتر علی کلانتری
  • معاون ساخت: مهندس حسام الدین مقاره
  • معاون تولید: مهندس ناصر قنبری
  • معاون مالی و اداری: مجید البرزی