تاریخچه دلوار افزار

تاریخچه دلوار افزار

تاریخچه دلوار افزار

اولین شرکت گروه صنعتی دلوارافزار در سال 1378 توسط دکتر ایرج قربانی تاسیس گردید. در ابتدا فعالیت اصلی شرکت ساخت تجهیزات تولید اکسیژن برای صنایع کوچک از قبیل پرورش ماهی و بیمارستان ها بود. در سال 1382 شرکت گازهای صنعتی دلوار افزار کار خود را به منظور بومی سازی ساخت و نصب واحدهای جدا سازی هوا (Air Separation Unit ) در ایران توسعه داد. با در نظر گرفتن پتانسیل بالقوه شرکت دلوارافزار در ایران، شرکت لینده، به عنوان یکی از شرکت های معتبر دنیا در زمینه گازهای صنعتی برای همکاری با دلوارافزار در زمینه اجرای واحدهای جدا سازی هوا ابزار علاقه نمود. در همین راستا در سال 1383 دلوارافزار قراردادی به صورت BOT با شرکت فولاد خوزستان منعقد کرد که موضوع این قرارداد ساخت و اجرای یک واحد جداسازی هوا برای تولید 18500 NM3/h اکسیژن بود. همچنین در همان سال شرکت دلوارافزار قراردادی را با شرکت CMP فرانسه جهت طراحی و ساخت مخازن کرایوژنیک در ایران منعقد کرد.
در راستای فعالیت های مربوط به گازهای صنعتی، شرکت دلوارافزار قراردادهایی را با شرکت های Crayonorm , Polacel جهت همکاری در تهیه سیستم خنک کننده آب (Cooling Water System) و واحد Back Up امضا نمود. شرکت دلوارافزار همچنین یک قرارداد مشارکت انحصاری با SELAS LINDE GmbH برای انجام تمامی فعالیتهای این شرکت در ایران امضا کرد.
در سایر زمینه های مرتبط با صنایع نفت گاز و پتروشیمی، دلوارافزار قراردادهای متنوعی با شریک تجاری خود لینده منعقد کرده است که از جمله آن می توان به قرارداد ساخت مخازن کرایوژنیک با عایق خلاء و قرارداد ساخت مخازن تحت فشار خاص برای صنایع پتروشیمی تحت نظارت و با تایید لینده اشاره نمود.