امروز شنبه 1397/04/31

شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر و سایت شرکت توزیع گازهای صنعتی دلوار افزار می‌باشد.

1- مالکیت معنوی

 
کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلا متعلق به سایت شرکت دلوار افزار می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (شرکت دلوار افزار) اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.
 

2- شرایط استفاده از خدمات سایت

 
به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت دلوار افزار، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.