امروز شنبه 1397/04/31

خدمات دلوار افزار

گروه صنعتی دلوارافزار در ابتدا به ساخت تجهیزات تولید اکسیژن برای صنایع کوچک از قبیل پرورش ماهی و بیمارستان ها اقدام نمود این شرکت به منظور بومی سازی، ساخت و نصب واحدهای جدا سازی هوا را در ایران توسعه داده و محصولات دیگری همچون آرگون، نیتروژن و گازهای ویژه را تولید می نماید.
این شرکت در کنار تولید محصولات به ارائه خدماتی از قبیل حمل و نقل، توزیع گازهای صنعتی و گازهای ویژه، خدمات مشاوره ای و مهندسی و تعمیر انواع وسایل کرایژونیک اقدام نموده است.