امروز دوشنبه 1397/09/26

خدمات مشاوره ای و مهندسی

نگهداری و بهره برداری از تجهیزات در محل

پشتیبانی فنی، عملیاتی و رفع مشکل عملیات‌های ASU، VPSA و PSU توسط گروه مهندسی و عملیاتی دلوار افزار فراهم می شود. گروه مهندسی و عملیاتی دلوار افزار جهت ارائه‌ی پشتیبانی خدمات نگهداری و بهره برداری درمحل، آماده و مجهز است.

ساخت قفسه‌ها و سبدهای نگهداری سیلندر

بخش مهندسی و ساخت دلوار افزار جهت تولید سبدها و قفسه های نگهداری سیلندر بر طبق استانداردهای ASME و میادین نفتی تجهیز گردیده است.

طراحی و بهره برداری سیستم‌های گازی

گروه مهندسی و ساخت دلوار افزار آماده‌ی طراحی، ساخت، نصب و اعطای مجوز سیستم مرکزی خط لوله‌ی گاز و سیستم مخلوط سازی گاز در محل می‌باشد. دلوار افزار شماری از سیستم‌های تأمین گاز مرکزی و ایستگاه های مخلوط سازی در محل را جهت صنایع غذایی و فلزبری نصب نموده است.
گالف کرایو سیستم‌های زیر را در منطقه مستقر نموده است:

  • آرگون
  • اکسیژن
  • نیتروژن

نگهداری و آزمایش تجهیزات گازی

دلوار افزار جهت انجام نگهداری تجهیزات و آزمایش بر روی تانکرهای نیتروژن مایع و خدمات تانکرهای ISO آماده می‌باشد. خدمات ما عبارتند از تست نشت تانکرهای نیتروژن مایع، آزمایش خلاء، بازرسی شخص ثالث و تست سرد می‌باشد. ما تمام سیلندرهای فشرده‌‌ی دارای فشار بالا را بر طبق استانداردهای DOT (C-1) آزمایش می‌نماییم.

پاکسازی خط لوله و تست نشت تحت فشار

دلوار افزار از سال 2010 تاکنون در زمینه‌ی پاکسازی خطوط لوله‌ی صنعت پتروشیمی و گاز و خنثی سازی خط لوله توسط گازهای نیتروژن خشک دارای تجربه می‌باشد. ما دارای بخارساز کامیونی محیطی ظرفیت بالا و تانکرهای ایزو نیتروژن مایع پیش ساخته می‌باشیم که جهت انجام وظایف فوق در محل مستقر خواهد گردید.

  • خدمات مشاوره ای و مهندسی