امروز دوشنبه 1397/09/26

گازهای صنعتی

موارد استفاده از گازها

گازها اصولا موارد کاربرد بسیار متفاوتی دارند، گازها می توانند روندهای تولید رامثلا در یک کارخانه تند یا کند نمایند، محصولات را گرم یا سرد کنند. گازها به عنوان یک کمک کننده نامرئی خدمات بسیار مفیدی برای انسان انجام می دهند. آنها باعث جلوگیری از فاسد شدن مواد غذایی می شوند. در مجموع گازها نقش بسیار مهم و کلیدی در زندگی همه ما بازی می کنند. محصولات قابل ارائه توسط این شرکت و کاربرد آنها در صنایع مختلف بصورت مختصر عبارت است از:

گازهای پزشکی:

  1. (Oxygen (O2
  2. (Nitrogen (N2
  3. Argon